Uw garantie voor
verzekeringen

B&Vplus staat garant voor verzekeringen met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en voorwaarden. We vergelijken daarvoor actief de markt en werken samen met de grootste en meest betrouwbare verzekeringsmaatschappijen in België.

Verzekeren is anticiperen. B&Vplus stelt uw toekomst veilig tegen gunstige premies, met realistische voorwaarden die voldoende zekerheid bieden. We behartigen uw belangen persoonlijk en volgen schadegevallen steevast vlot en correct op.

Uw pensioen

Denk nu aan later. Door aan pensioen- of langetermijnsparen te doen, legt u vandaag een spaarpotje aan voor uw oude dag. Bovendien geniet u in welbepaalde gevallen een belastingvoordeel.

Ook als zelfstandige ondernemer, als zaakvoerder van een vennootschap en als zorgverlener kunt u aanvullend sparen. Wat termen als VAPZ, IPT en RIZIV precies betekenen leest u hieronder.

Pensioensparen

U kunt dit jaar tot 940 EUR sparen in een pensioenspaarverzekering. Daarvan krijgt u 30% terug via uw belastingaangifte. Pensioensparen via een verzekeringscontract heeft het voordeel dat in de meeste gevallen (afhankelijk van het contract) zowel kapitaal als rendement gegarandeerd zijn. Er kan zelfs nog extra rendement bovenop komen. Het is een eenvoudige, veilige en fiscaal vriendelijke manier om te sparen voor later.

Langetermijnsparen

U kunt dit jaar tot 2.260 EUR sparen in een contract langetermijnsparen. Dit is het absolute maximumbedrag, want de fiscale aftrek hangt af van uw bruto belastbaar inkomen. U krijgt net zoals bij pensioensparen een belastingkorting van 30% van de gestorte bedragen. Langetermijnsparen is echter alleen mogelijk wanneer u geen fiscale aftrek van een woonkrediet geniet.

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is – what’s in the name – enkel weggelegd voor zelfstandigen. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 3.060,07 EUR in een gewoon VAPZ-contract storten en tot 3.520,77 EUR in een sociaal VAPZ-contract. Het voordeel van een VAPZ-contract is dat de stortingen worden afgetrokken in de hoogste schijf van uw personenbelasting, waardoor u automatisch minder sociale bijdragen zult betalen. U kunt het VAPZ ook combineren met een gewaarborgd inkomen of een overlijdenskapitaal.

IPT (Individuele Pensioentoezegging)

De Individuele Pensioentoezegging wordt aangegaan door een vennootschap voor een van haar zaakvoerders. Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen dus geen IPT afsluiten. De berekening van de maximale storting is complex. Het voordeel is dat de vennootschap op een fiscaal vriendelijke manier kapitaal kan sparen voor haar zaakvoerder. Bovendien kunnen stortingen gebeuren met terugwerkende kracht. Een vennootschap kan betalingen dus even uitstellen, en in de toekomst inhalen wat in het verleden niet werd gestort.

RIZIV

Een zorgverlener (arts, kinesist …) die zich aan de prijsafspraken met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering houdt, kan een premie van het RIZIV ontvangen. Deze premie dient verplicht te worden gestort in een RIZIV-contract, afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. De aanvraag moet ieder jaar opnieuw worden ingediend.

Raadpleeg de algemene voorwaarden via sectorcatalog.be