Uw garantie voor
verzekeringen

B&Vplus staat garant voor verzekeringen met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en voorwaarden. We vergelijken daarvoor actief de markt en werken samen met de grootste en meest betrouwbare verzekeringsmaatschappijen in België.

Verzekeren is anticiperen. B&Vplus stelt uw toekomst veilig tegen gunstige premies, met realistische voorwaarden die voldoende zekerheid bieden. We behartigen uw belangen persoonlijk en volgen schadegevallen steevast vlot en correct op.

Uw onderneming

Als ondernemer hebt u heel wat verantwoordelijkheden ten opzichte van klanten, leveranciers en werknemers. U laat zich dus beter goed verzekeren voor eventuele fouten en ongevallen op het werk. Daarnaast verdient ook uw patrimonium bescherming.

En wat als u ziek wordt? Als zelfstandige krijgt u wel een uitkering, maar vaak is dit onvoldoende om het totale inkomensverlies op te vangen. Dan doet een bijkomende verzekering wonderen.

Aansprakelijkheid

Als zelfstandige ondernemer bent u aansprakelijk voor de diensten of goederen die u levert. Zijn deze foutief, of heeft uw klant schade, dan zal uw aansprakelijkheidsverzekering uw klant vergoeden voor de geleden schade. Een onmisbare verzekering voor iedere ondernemer die zich financieel veilig wil stellen bij een eventuele fout.

Patrimonium

Uw bedrijfsgebouw of winkel is de ruggengraat van uw onderneming, daar ontvangt u uw klanten, stelt u uw waren tentoon en werkt uw personeel. Het is in ieders belang om uw patrimonium goed te verzekeren. Omdat het vaak om gespecialiseerde risico’s gaat, geven wij steeds een tarief op maat. Ook koopwaar en de inrichting van uw bedrijfsgebouw kunnen worden verzekerd. En bent u enkele maanden inactief door een schadegeval, dan geniet u zelfs een financiële compensatie, mits het betalen van een extra premie.

Patroon

De ongevallenverzekering voor zelfstandige ondernemers en zaakvoerders die een allround dekking biedt, zowel in het beroeps- als in het privéleven. Het beste alternatief voor wie een gewaarborgd inkomen te duur is.

Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige krijgt u bij ziekte een uitkering via de mutualiteit, maar vaak is dit onvoldoende om het totale inkomensverlies op te vangen. Sluit daarom een bijkomende verzekering gewaarborgd inkomen af. Deze verzekering komt meestal al na één maand tussen en betaalt een zelf gekozen kapitaal per maand uit. De ideale aanvulling op de wettelijke uitkering om bij ziekte niet in financiële moeilijkheden te komen.

Arbeidsongevallen

Indien u personeel tewerkstelt, bent u verplicht om deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering komt tussen wanneer een werknemer een ongeval heeft op de werkvloer, of op de weg van en naar het werk. De premie is voornamelijk afhankelijk van de activiteit van de onderneming en de loonmassa van het personeel.

Rechtsbijstand

Ook uw onderneming kan geschillen hebben met klanten, leveranciers, personeel enz. Wij geven u moduleerbare rechtsbijstandscontracten, gaande van louter basiswaarborgen tot zeer uitgebreide polissen waarin bijvoorbeeld sociaal recht, fiscaal recht en andere gespecialiseerde rechtstakken verzekerd zijn. Aangezien elke onderneming anders is, worden deze polissen vaak op maat samengesteld volgens uw behoeften.

Groepsverzekering

Indien u – op een fiscaal vriendelijke manier voor uzelf en uw personeel – uw werknemers een financieel extraatje wilt geven, kunt u kiezen voor een groepsverzekering in plaats van een loonsverhoging. U spaart een bedrag, maar ook aanvullende waarborgen zoals een kapitaal bij overlijden of bij invaliditeit behoren tot de mogelijkheden. Op het gestorte kapitaal wordt een gewaarborgde rente toegekend, en er is een kapitaalsgarantie.

Raadpleeg de algemene voorwaarden via sectorcatalog.be